Ago’s is een van de oudste nog intact gebleven gebouwen in deze regio. Het pand dateert oorspronkelijk van 1710 en heeft een heel bewogen leven achter de rug.

In de 18e eeuw was het de rentmeesterswoning van het kasteel De Pellichy, op het einde van de Bellevuedreef. Van dat kasteel zijn enkel de funderingen en kelders overgebleven en het schitterende park met vijvers, nu gemeentelijk patrimonium, is momenteel een zeer populair wandeloord. Hendrik Conscience, die een tijd in Schilde woonde, zou in het pand regelmatig hebben verbleven en het zou hem geïnspireerd hebben om het gelijknamige boek ‘De Loteling’ te schrijven.

Of Napoleon ook daadwerkelijk ter plaatse soldaten voor zijn leger liet uitloten is niet met zekerheid geweten evenals het verhaal dat Maarschalk Rommel er tijdens de Tweede Wereldoorlog met zijn officieren zou hebben vergaderd.

Tot twee keer toe werd het gebouw geteisterd door een brand en telkens werd het met zeer veel zorg voor detail in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Gezien het eigenlijk abnormaal dicht tegen de grote baan is ingeplant heeft men een tijd overwogen om het af te breken en naar Bokrijk te verhuizen.

Vandaag is het pand geklasseerd als cultureel-historisch patrimonium. Deze ziel, die zowel van binnen als buiten aan het pand dat typische karakter geeft, maakt een verblijf, gecombineerd met culinair genieten, steeds weer tot een bijzondere ervaring. Deze cultuur-historische omgeving brengt uiteraard een aantal beperkingen met zich inzake de uitbating van een bistro-restaurant met groot buitenterras.

Wij doen al het mogelijke om een constante kwaliteit, eerlijke prijzen en een vlotte en vriendelijke bediening in stand te houden.